Eкип от Национална кардиологична болница осъществи интервентно лечение на исхемичен мозъчен инсулт при дете с некоригирана вродена сърдечна малформация и инфекциозен ендокардит

Разказваме историята на 14-годишно момиче, познато на детските кардиолози в Национална кардиологична болница от 3-месечна възраст. Тогава е уточнено, че пациентът е с вродена сърдечна малформация (ВСМ) – пълен балансиран атриовентрикуларен септален дефект със следните особености: малка междукамерна компонента, умерена регургитация на атриовентрикуларните клапи, голяма междупредсърдна комуникация. Пациентът е обсъден за оперативно лечение на 3-годишна възраст, което не се осъществява и се губи от проследяване в следващите 10 години. При повторна хоспитализация в отделението по детска кардиология към Национална кардиологична болница през месец юли 2023 година се установява, че междукамерната комуникация е затворена и регургитацията на митралната клапа е нарастнала до високостепенна. Има съмнения и за инфекциозен ендокардит от проведеното ехографско изследване. Два дни след постъпването в отделението детето развива отпадна неврологична симптоматика – десностранна хемипареза. Проведено е образно изследване – скенер с контраст на главен мозък, което разкрива исхемичен мозъчен инсулт в басейна на лява средна мозъчна артерия. Свикан е екип от детски кардиолози, интервенционалисти, специалисти по образна диагностика, анестезиолози. Благодарение на бързата и адекватна реакция на дежурния екип успешно е проведено ендоваскуларно лечение – тромбаспирация с последващо възстановяване на проходимостта на лява средна мозъчна артерия. Хистологичната оценка на аспирирания материал потвърждава диагнозата инфекциозен ендокардит с наличие на септичен мозъчен ембол. Отпадната неврологична симптоматика е преодоляна, като единствено се наблюдава дискретно изоставане на десния устен ъгъл. Прилагаме снимков материал на мястото на оклузията преди и след интервенцията. Изказваме искрени благодарности на екипа от Национална кардиологична болница, участвали в лечението на детето. Благодарение на всеобщите усилия се демонстрира успешно лечение на исхемичен мозъчен инсулт в следствие на септичен мозъчен ембол при 14-годишно момиче с некоригирана вродена сърдечна малформация и инфекциозен ендокардит. Резултатът е преодоляване на отпадната неврологична симптоматика и пълно възстановяване на детето.

Снимков материал преди интервенцията. Стрелката показва мястото на оклузия на лява среднa мозъчна артерия.

Снимков материал след интервенцията – тромбаспирация. Възстановена проходимост на лява среднa мозъчна артерия.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *