Eкип от Национална кардиологична болница осъществи интервентно лечение на исхемичен мозъчен инсулт при дете с некоригирана вродена сърдечна малформация и инфекциозен ендокардит

Разказваме историята на 14-годишно момиче, познато на детските кардиолози в Национална кардиологична болница от 3-месечна възраст. Тогава е уточнено, че пациентът е с вродена сърдечна малформация (ВСМ) – пълен балансиран атриовентрикуларен септален дефект със следните особености: малка междукамерна компонента, умерена регургитация на атриовентрикуларните клапи, голяма междупредсърдна комуникация. Пациентът е обсъден за оперативно лечение на 3-годишна възраст,

Смърт и скандали в детската кардиохирургия

През последните няколко години скандали с голям обществен отзвук сполетяха известни американски програми за детска кардиохирургия. Последиците от тях очертават картина на трайни системни институционални проблеми, които мотивират персонала да се превърне в „информатори“. Експертите от бранша посочват като проблем липсата на регионализация. Дали причината за тези проблеми е липсата на регионализирани центрове за детска кардиохирургия? Анализираме последните скандали в САЩ, за да ги съпоставим и сравним с международните скандали и подходи към детската кардиохирургия. Разглеждаме няколко случая на публични скандали и извършваме тематичен анализ през призмата на биоетиката. Нашият анализ на тези ситуации, макар и ограничен, показва, че макар липсата на регионализация да е външен фактор, много вътрешни проблеми, водещи до скандал, възникват в резултат на невнимание към организационната етика, етичния климат и широко приетите практики за насърчаване на безопасността. Обръщането на внимание на тези практики би предотвратило скандала, независимо от това дали има регионализация или не. Предлагаме добре познати принципи и стратегии на организационната етика, както и актуални изследвания на постулатите на етичния климат за предотвратяване на подобни скандали.